مرکز درمانی شهید هاشمی‌نژاد کهریزک، سالها است که به دلیل ادعای سازمان بهزیستی بر سر تولیت این مرکز، متروکه شده و مردم این منطقه از خدمات درمانی محروم هستند و اکنون در روز عید قربان به بهانه توزیع ...