گزارش تصویری | برگزاری ملاقات مردمی بخشدار کهریزک با شهروندان

ظهر امروز و در راستای پاسخ به مطالبات مردمی، دیدار عمومی بخشدار کهریزک با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات عموم مراجعین برگزار شد.

گزارش تصویری | برگزاری ملاقات مردمی بخشدار کهریزک با شهروندان

به گزارش روابط عمومی بخشداری کهریزک، ظهر امروز و در راستای پاسخ به مطالبات مردمی، دیدار عمومی بخشدار کهریزک با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات عموم مراجعین برگزار شد.